Nghiên Cứu Phương Pháp Chữa Bệnh

Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng phương pháp chữa bệnh

Mục đích

Trung Tâm Nghiên Cứu & Ứng Dụng YHCT Vạn Xuân chuyên môn nghiên cứu tính hiệu quả của việc chữa bệnh theo các phương pháp mới, bổ sung cho phương pháp cũ. Phối hợp Đông – Tây Y, thử nghiệm, thực nghiệm trên thực tế để để đo mức độ hiệu quả, sau đó chọn lối đi đúng đắn nhất để hỗ trợ cho ngành YHCT, hỗ trợ cho việc đào tạo mang có hệ thống cho Y Sĩ, Bác Sỹ ngành YHCT trong Trung Tâm.

Nghiên cứu phương pháp

Xin tham gia bộ phận này

  Trưởng bộ phận và nhân viên

  Lương Y Lê Vinh Thành

  Cố Vấn Chuyên Môn

  Ms Trần Thị Thảo

  Phó Phòng

  Ms. Nguyễn Thị Như Phương

  Trường Phòng Từ Thiện

  Mr. Phan Đình