Nghiên Cứu Phương Pháp Chữa Bệnh

Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng phương pháp chữa bệnh

Mục đích

Trung Tâm Nghiên Cứu & Ứng Dụng YHCT Vạn Xuân chuyên môn nghiên cứu tính hiệu quả của việc chữa bệnh theo các phương pháp mới, bổ sung cho phương pháp cũ. Phối hợp Đông – Tây Y, thử nghiệm, thực nghiệm trên thực tế để để đo mức độ hiệu quả, sau đó chọn lối đi đúng đắn nhất để hỗ trợ cho ngành YHCT, hỗ trợ cho việc đào tạo mang có hệ thống cho Y Sĩ, Bác Sỹ ngành YHCT trong Trung Tâm.

Nghiên cứu phương pháp

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Xin tham gia bộ phận này

Trưởng bộ phận và nhân viên

A powerfull team working for your Health

Lương Y Lê Vinh Thành

Giám Đốc Trung Tâm

Ms Trần Thị Thảo

Phó Phòng

Ms. Nguyễn Thị Như Phương

Trường Phòng Từ Thiện

Mr. Phan Đình

Zalo: 035.396.8684
Nhắn tin Facebook