Notifications
Clear all
kareemweatherbu
kareemweatherbu
Thuộc nhóm: Đã đăng ký
Tham gia ngày: 2023-04-19
Thành viên mới

Tự giới thiệu

15. Причинний зв’язок профзахворювань з умовами військової служби звільнених з військової служби військовослужбовців, які раніше пройшли медичний огляд у ВЛК розформованих військових частин, визначають штатні ВЛК, у межах території відповідальності яких проживають звільнені з військової служби військовослужбовці. Сім’ям загиблих осіб (зазначених у пункті 1 постанови) виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"(члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця), крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору. Окрім того, для військовослужбовців, які підписують свій перший контракт зі Збройними силами України, передбачена одноразова грошова допомога. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення.

 

 

24. Нещасні випадки з курсантами (слухачами) військових навчальних закладів, що сталися під час проходження ними стажування у військовій частині, розслідуються і беруться на облік цією військовою частиною. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло п’ять і більше військовослужбовців або травмовано десять і більше військовослужбовців, проводиться комісією, яка залежно від підпорядкованості військової частини, у якій стався нещасний випадок, призначається наказом Міністерства оборони України або Головнокомандувача Збройних Сил України. 3. Командир (начальник), який отримав повідомлення про нещасний випадок, після вжиття ним першочергових заходів, зазначених у пункті 2 цього розділу, складає, особисто підписує рапорт та за можливості негайно надсилає (надає) його разом з зібраними ним безпосередньо на місці нещасного випадку матеріалами (пояснення, ескізи, схеми та інші документи) командиру військової частини, у складі якої на дату настання нещасного випадку проходив службу потерпілий військовослужбовець. 22. Нещасний випадок, що стався з військовослужбовцем, який тимчасово був відряджений в установленому порядку до іншої військової частини (у тому числі в райони ведення бойових дій або проведення операції Об’єднаних сил), розслідується і береться на облік тією військовою частиною, до якої був відряджений військовослужбовець і у якій з ним стався нещасний випадок. У цьому разі командир військової частини зобов’язаний надіслати проєктній організації, заводу-виробнику устаткування обґрунтовані рекламації, а їх копії - до органів, до сфери управління яких належить підприємство, проєктна організація або завод-виробник.

 

 

2. До профзахворювання належить захворювання, що виникло внаслідок виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби та зумовлене виключно або переважно впливом шкідливих факторів середовища, де виконувались ці обов’язки, та (або) шкідливим фактором процесу їх виконання. Розслідування профзахворювання проводиться комісією з розслідування причин профзахворювання у складі голови комісії - представника регіонального санітарно-епідеміологічного управління (за згодою) та її членів - представників командування військової частини, відповідних служб військової частини (за потреби), військово-медичної служби. 7. Командир військової частини зобов’язаний подати комісії з розслідування причин профзахворювання наявні дані лабораторних досліджень шкідливих факторів умов служби із зазначенням показників інструментальних вимірювань, необхідну документацію (технологічні регламенти, вимоги і нормативи з бепідвищення зп військовослужбовцям 2023еки умов служби) та забезпечити необхідними для роботи приміщенням, транспортом і засобами зв’язку, організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості примірників матеріалів розслідування. У разі підтвердження причинного зв’язку профзахворювання звільнених з військової служби військовослужбовців з умовами військової служби розслідування профзахворювання проводиться згідно з пунктами 5-11 цього розділу. Облік та реєстрація профзахворювань звільнених з військової служби військовослужбовців та військовослужбовців, які змінили місце служби, проводяться в тій військовій частині, де виникло профзахворювання та було створено умови для його розвитку, і в регіональному санітарно-епідеміологічному управлінні, що здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) у цій військовій частині.

 

 

14. Реєстрація та облік профзахворювань військовослужбовців, які направлені для виконання обов’язків військової служби за межі військової частини, здійснюються військовою частиною за місцем основної служби хворого та регіональним санітарно-епідеміологічним управлінням, що здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) у цій військовій частині. 23. Нещасний випадок з військовослужбовцем, відрядженим у складі підрозділу до іншої військової частини для виконання службових завдань, розслідується військовою частиною, до штату якої входить цей підрозділ. 3. Командир (начальник) органу військового управління вищого рівня, який отримав від командира підпорядкованої військової частини повідомлення, зобов’язаний призначити своїм наказом комісію для проведення спеціального розслідування. За потреби зазначений строк може бути подовжений командиром (начальником), який призначив комісію зі спеціального розслідування, але не більш як на тридцять днів або на строк, необхідний для проведення медичних досліджень закладом охорони здоров’я, технічної та (або) судово-медичної експертиз (досліджень) та отримання їх висновків. За цими даними, у 2022 році стрілець у Сухопутних військах отримував трохи більше 43 000 грн, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій - 113 000 грн. Приклад 6. Працівника прийнято на роботу з 2 травня 2022 року, а з 12 травня його мобілізували. Приклад 1. Працівник був мобілізований 11 липня 2022 року. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано (абзац четвертий частини першої статті 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

Địa chỉ

Lĩnh vực

підвищення зп військовослужбовцям 2023
Nick ở Mạng Xã Hội
Hoạt động của thành viên
0
Bài biết diễn đàn
0
Chủ đề
0
Câu hỏi
0
Trả lời
0
Bình luận câu hỏi
0
Đã thích
0
Received Likes
0/10
Đánh giá
0
Bài viết Blog
0
Bình luận Blog
Chia sẻ:

Diễn đàn Vạn Xuân là nơi tập trung các thắc mắc về dấu hiệu bệnh, chẩn đoán bệnh và các tư vấn khám bệnh, v.v,.. Mọi thắc mắc này, đều được đội ngũ : Giáo Sư, Tiến Sỹ, Bác Sỹ, Y Sỹ, Dược Sỹ và các nhà di truyền học trong và ngoài nước sẽ hỗ trợ trả lời. Một tương lai của quốc gia đỡ đi bệnh tật, một tương lai của mọi giống loài được sinh sống bình đẳng và yêu thương lẫn nhau để xoá đi mọi tật bệnh