Hội Viên Vạn Xuân

Thông tin hội viên trong hệ thống Vạn Xuân

HỘI VIÊN VẠN XUÂN HIỆN TẠI - VAN XUAN HUB

Thống nhất không sử dụng thẻ Hội viên Vạn Xuân ( Vạn Xuân HUB ) cũ, tương lai chúng tôi xét duyệt khá tiêu chuẩn và nghiêm ngặt về tính chất Hội viên của Trung Tâm Nghiên Cứu & Ứng Dụng YHCT Vạn Xuân để cấp chứng chỉ mới.

Xin phép tham gia hội viên Vạn Xuân?

Khi tham gia Hội Viên Vạn Xuân, Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng YHCT Vạn Xuân sẽ có những ưu đãi, đặc quyền riêng cho các thành viên, hội viên trong Trung Tâm

    Bằng cấp, chứng nhận ( có thể chọn, bỏ chọn )

    Y SỹDược Sỹ

    Bác SỹLương Y

    Tiến SỹGiáo Sư