Thể Loại Bệnh từ A đến Z

Dữ liệu được Vạn Xuân tổng hợp tương đối đầy đủ

Bệnh và thể loại bệnh

Bệnh là quá trình hoạt động không bình thường của cơ thể sinh vật từ nguyên nhân khởi thuỷ đến hậu quả cuối cùng. Bệnh có thể gặp ở ngườiđộng vậthay thực vật. Có rất nhiều nguyên nhân sinh ra bệnh, nhưng có thể chia thành ba loại chính:

  • Bệnh do bản thân cơ thể sinh vật có khuyết tật như di truyền bẩm sinh hay rối loạn sinh lý.
  • Bệnh do hoàn cảnh sống của sinh vật khắc nghiệt như quá lạnh, quá nóng, bị ngộ độc, không đủ chất dinh dưỡng.
  • Bệnh do bị các sinh vật khác (nhất là các vi sinh vật) ký sinh.

Triệu chứng, điều kiện phát sinh phát triển của từng loại bệnh thường khác nhau.

Bạn có thể tham khảo các thể loại bệnh do Van Xuan Center tổng hợp.